Saša Lukić

Roden sam 1958. godine u Nišu, gde sam završio osnovnu školu, gimnaziju i Medicinski fakultet. Poceo sam da radim 1985. godine u ZZZZR ŽTP-a Beograd na preventivnim poslovima. Godine 1990. dobio sam specijalizaciju iz medicine rada. U isto vreme poceo sam i školovanje iz AKUPUNKTURE u školi ECPD-a u Beogradu, koju sam završio 1991. godine posle studijskog boravka u Kini, na Institutu za tradicionalnu medicinu u Pekingu. Po završenoj školi pocinjem sa prakticnim radom i prevodenjem literature iz ove oblasti. Ucestvujem u radu sekcije za akupunkturu SLD-a. Dva puta sam bio clan predsedništva ove sekcije. Sa sekcijom za akupunkturu SLD-a obeležavamo 75 godina akupunkture u Srbiji na vrlo uspešnom skupu u Beogradu 1995. godine. Sledece godine ucestvujem na godišnjem skupu u Novom Sadu a 1997. godine ucestvujem u organizovanju godišnjeg strucnog skupa u Nišu. Pripremam i predajem na Narodnom univerzitetu u Nišu kurs masaže i akupresure od 1992. godine do 1994. godine. Predajem u okviru edukacije lekara ZZZZ RŽTP-a u kome radim. Od 2001. godine otvaram i vodim odeljenje za komplementarnu medicinu u okviru dispanzera u Nišu za pacijente zavoda koji se lece u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Završni cas i dobijanje sertifikata, Peking, mart 1991. god.