Elektroakupresura i srodne metode u psihomatskoj medicini.

Elektroakupunktura je proistekla iz ručne manipulativne akupunkturne metode kao rezultat sve šire primene električnih aparata. Elektroakupunktura se u Kini primenjuje od oko 1934.godine. Elektroakupunktura je, u stvari, primena električne struje preko tačke. Tako se pomoću električne struje postiže željena stimulacija. Postoji više vrsta elektroakupunkturnih aparata. Najčešće se upotrebljavaju tranzistorski akupunkturni aparati. Elektroakupunktura se može primenjivati u svim slučajevima u kojima je akupunktura uopšte indicirana. Naročito dobri rezultati se postižu za lečenje neuralgija i neuroparaliza. U otklanjanju bolova i u spazmolizi elektroakupunktura je efikasnija od akupunkture gde se stimulacija postiže manipulacijama prstima. Kod težih srčanih bolesnika elektrostimulaciju treba pažljivo primenjivati.Uopšte uzev, elektrostimulacija, zbog svog intenziteta, traži preduzimanje odgovarajućih mera za sprečavanje komplikacija kao što je, npr., poremećaj svesti. Takođe je neophodno obratiti pažnju na savijanje i slamanje igala jer elektrostimulacija često dovodi do mišićnih grčeva.Da bi se izbegla prejaka stimulacija, jačinu struje treba postepeno prilagođavati pomoću potenciometra.Za vreme seanse mogu se javiti ritmički grčevi ili trzaji mišića, osećaj ukočenosti, nadutosti i težine. To treba smatrati i shvatiti kao normalnu propratnu pojavu. Predeo lica, lakat i koleno su vrlo osetljivi na elektrostimulaciju. Zbog toga u ovim oblastima intenzitet struje ne sme biti velik.