Istočnjačka masaža.

Tehnike masaže koje dolaze sa istoka razlikuju se po nazivima i zemljama gde su njihovi koreni ali cilj svih tehnika je poboljšanje energetskog zdravstvenog stanja primaoca masaže. U ovoj knjizi cemo dati pregled svih tehnika koje se primenjuju u Kini i Japanu sa posebnim akcentom na najpoznatiju od njih - siatsu masažu.

JAPANSKA METODA POMOCU MERIDIJANA

Japanci to rade, otklanjaju bolove i tegobe, takozvanom siatsu metodom što znaci PRITISAK PRSTIMA. Evo kako možete, pritiskom prsta, sami sebi da pomognete, pritiskajuci na odredjena mesta vašeg tela. Strucnjaci su telo obeležili meridijanima na kojima se nalaze tacke preko kojih uticemo na organizam. Da bi se uspešno primenjivao ovaj terapeutski postupak odredjena su i specificna mesta NA POVRŠINI TELA. Ta mesta se nalaze udaljena od mesta gde se javljaju bolovi pa se dogadja da se pritisak vrši na nogama i rukama, recimo kod bolova koji prouzrokuju hemoroidi (šuljevi). Ta specificna mesta, zone, nalaze se duž takozvanih linija meridijana, duž 14 kanala kojima protice telesna energija i povezuje sve vitalne organe organizma. Meridijani, kanali nevidljivi su, ali postoje kao što postoje i nervi, kaže drevna veština. Za terapiju presure Japanci su koristili cak 92 ovakve zone. Mi cemo vam dati primer 14 takvih zona koje, uglavnom, obuhvataju gotovo sve SVAKODNEVNE BOLESTI.

Zadatak "pritiska prstima" ne sastoji se u lecenju bolesnika vec u održavanju zdravlja i vitalnosti, stvaranju otpornosti organizma i narocito otklanjanju tegoba i bolova. Svaki od meridijana, odnosno kanala, definisan je po nekon organu ili nekoj funkciji. Podeljeni su na meridijane s negativnim i pozitivnim delovanjima a nazvani su jin i jang. Tako meridijani jang pocinju od vrha glave, pa preko lica, vrhova prstiju silaze prema centru tela. Meridijani jin pocinju od krajnjih tacaka nogu i sredine tela i penju se prema glavi i vrhovima prstiju na ruci. Na slici 1. prikazan je položaj meridijana jin sa prednje strane tela, a na slici 2. meridijani jang - sa zadnje strane tela. Meridijani jang obuhvataju: veliki trbuh, želudac, mali trbuh, mokracnu bešiku, žucnu kesicu i takozvani trostruki grejac. Ovaj termin oznacava sistem stvaranja i gubljenja toplote u svim delovima tela. Meridijani jin obuhvataju: pluca, pankreas, bubrege, srce, jetru i takozvani dirigent srca. Ovaj termin oznacava funkciju cirkulacije.

NA - DRZANJE
AN - PRITISKIVANJE
MO - KRUZNA MASAZA
YIZHICHAN - VALOVITO PRITISKIVANJE PALCEM
GUN - KOTRLJANJE
ROU - STACIONARNI KRUZNI PRITISAK
CA - TRLJANJE
MA - KLIZANJE
NIAN - IZVIJANJE PRSTIMA
TANJIN - PODIZANJE
FENJIN - TRZANJE
PAI - TAPSANJE
JI - UDARANJE
ZHEN - VIBRIRANJE
DOU - TRESENJE
BA - VUCA
YAO - ROTACIJA
DI - DO

TUI - GURANJE

Guraj samo pravo napred palcem, prstima, šakom ili laktom duž toka meridijana ili na odredjenim lokacijama na telu. Guranje treba provoditi ravnomerno i polako. Ruka mora dodirivati kožu u trenutku pocetka guranja.  Ovaj metod može se primeniti na razlicitim delovima tela. On može ukloniti obstrukciju meridijana, kao i poboljšati cirkulaciju krvi. Qi (vitalne energije) i ukloniti spazam mekih tkiva.

NA - DRŽANJE

Uhvati akupunkturnu tacku, mišicne niti ili tetivu palcem, kažiprstom i srednjim prstom, ili palcem i sva cetiri prsta, tada stisni meka tkiva u dubini ritmicki i uzastopno. Potrebno je uhvatiti onoliko mišica koliko se to može prstima, a ne noktima. Silu primenjenu prstima treba postepeno pojacavati. Na-metod (držanje) se uglavnom upotrebljava na ledjima, ramenima, i ekstremi-tetima za tretman glavobolje, ukocenog vrata, bola u zglobovima i mišicima ekstremiteta.

AN - PRITISKIVANJE

Pristisni akupunkturne tacke ili odredjene delove tela palcem, dlanom, zglobom prsta, ili laktom uz postepeno povecavanje snage. Pravac pritiska treba da bude okomit i jaku sili treba izbeci. An-metod pritiskivanja može proizvesti jacu stimulaciju, te se cesto kombinuje sa ROU-metodom stacionarnog kružnog pritiskivanja. Prvo pritisni za odredjeni period vremena da bi omogucio širenje pritiska u duboka tkiva, a zatim radi stacionarne kružne pokrete. To se naziva u tuina terapija kombinacijom tvrdog i mekog tkiva. Ovaj metod se može primeniti na razlicitim delovima tela a najznacajnija mu je funkcija rašcišcavanje obstrukcije meridijana i rasterivanje hladnoce da bi se uklonio bol u zglobovima i mišicima, kao i u unutrašnjim organima.

MO – KRUŽNA MASAŽA

Masiraj rucno dlanom, ili kažiprstom, srednjim i domalim prstom kroz ritmicne i kružne pokrete rucnog zgloba i podlaktice. Dok primenjuješ ovaj metod, lakat treba da bude lagano savijen, zglob šake relaksiran, a dlan i prsti prirodno ispruženi. MO-metod kružne masaže se uglavnom upotrebljava na abdomenu za gastrointestinalne poremecaje, jer harmonizuje životnu energiju i uklanja stagnaciju u želucu i crevima. Takodje može da ukloni otok i zaustavi bol.

YIZHICHAN – VALOVITO PRITISKIVANJE PALCEM

Stavi palmarnu stranu, vrh ili lateralnu stranu palcem na akupunkturnu tacku ili odredjeni deo tela, pri cemu ostala cetiri prsta cine šuplju pesnicu s tim da drugi zglob kažiprsta (distalni interfalagealni – op.pr.) daje podršku palcu. Kontinuiranom snagom se preko palca pritiskuje dok se rucni zglob valovito pokrece, a istovremeno se palac lagano fleksira i ekstendira. Tokom primene rame i lakat u relaksirani a rucni zglob je prirodno fleksiran. Palac ne sme kožu trljati niti odskakivati od nje. Sila delovanja je skoncentrisana samo na palac – ne na druge delove gornjeg ekstremiteta.

GUN – KOTRLJANJE

Stavi ulnarni deo dorzuma šake i metafalangelanih zglobova malog, domalog i srednjeg prsta na telo i onda kotrljaj ruku da bi proizveo kontinuiranu silu ektenzijom, fleksijom i laganom spolkjnom rotacijom rucnog zgloba. Dok primenjuješ ovaj metod, relaksiraj rame i ruku i lagano savijaj lakat. Šaka mora biti bliska koži pacijenta. Nije pravilno ako šaka odskakuje ili se pomice na koži pacijenta. Pritisak i brzina trebaju biti ravnomerni. Frekvencija je oko 140 puta u minuti. Pošto GUN-kotrljanje može proizvesti veci pritisak i uspostavlja kontakt sa vecim delom tela, ovaj metod se može primenjivati na delovima tela sa debljim mišicnim slojevima, kao što su ramena, ledja, stražnjica i ekstremiteti. Ovaj metod se cesto upotrebljava za reumatske bolove, ukocenost i neosetljivost, paralize ekstremiteta, i ošetecenje motorne funkcije. Metod poboljšava cirkulaciju krvi, olakšava kretanje zglobova, i uklanja spazam mišica i ligamenata. Takodje se može upotrebiti za relaksaciju radi uklanjanja mišicnog zamora.

ROU - STACIONARNI KRUŽNI PRITISAK

Nežan i spor stacionarni kružni pokret se pravi na akupunkturnim tackama ili potrebnom mestu, tenarom, palmarnom stranom prstiju ili palmarnom stranom dlana da bi se pritisnula subkutana tkiva i prisilila da se krecu zajedno sa šakom. Tokom primene ovog metoda zglob šake ne sme biti ukocen. On treba da se mice kružno zajedno sa podlakticom. Nije dobro pritiskivati previše jako i amplituda kružnog pokreta treba da se povecava postepeno. Fekvencija je oko 120-160 puta u minuti. Ovaj metod je pogodan za celo telo, jer je nežan i sa blagom stimulacijom. ROU: stacionarno kružno pritiskivanje se obicno primenjuje kod osecaja nadutosti i bola u želutcu i abdomenu, osecaj punoce u grudnom košu, hipohondralnog bola, obstipacije, diareje, krvne staza, i mišicnog spazma zbog povrede. Ovaj metod daje osecaj olakšanja u prsima, reguliše tok životne energije, poboljšava varenje, uklanja stagnaciju hrane, aktivira cirkulaciju krvi, uklanja otok i zaustavlja bol.

CA – TRLJANJE

Trljaj ravno napred-nazad ili levo desno dlanom, tenearnom ili ulnarnom stranom dlana. Tokom trljanja, ruka treba da se krece pravo, sa dugim potezima i da bude u uskom kontaktu sa kožom (ali ne previše jako). Pokret treba da bude postojan i ravnomeran. Frekvencija je obicno oko 100 puta u minuti. CA-trljanje daje blagu i toplu stimulaciju koja greje meridijane i ojacava cirkulaciju krvi i životne energije, umanjuje otok i oslobadja od bola, podiže lokalno telesnu temperaturu, dilatira krvne sudove, te poboljšava varenje. Trljanje dlanom proizvodi manje toplote. Uglavnom se primenjuje na krupnijim delovima tela, kao što su prsa, abdomen i hipohondrijum zatim kod disperzije i abdominalnog i epigastricnog bola zbog hipofunkcije ili postojanja hladnoce u želucu, kao i kod osecaja punoce u grudnom košu. Trljanje tenearnom stranom dlana daje umerenu toplotu, koja se najviše koristi na ekstremitetima, narocito na rukama. Ovaj metod je indiciran kod otoka i bolova ekstremiteta zbog traumatske povrede. Trljanje ulnarnom stranom dlana stvara višu temperaturu i obicno se upotrebljava na ramenima, ledjima, stražnjici i donjim ekstremitetima kod reumatskih bolova, osecaja obamrlosti ekstremiteta, povreda mekih tkiva i Yang deficijencije (slabost – op.pr.) bubrega i slezine. Ove tri metode treba primenjivati sa laganom koordinacijom i gipkošcu. Predeo koji se tretira treba biti premazan sa nekim uljem da bi se izbeglo oštecivanje kože i da se potpomogne podizanje lokalne temperature. U principu Ca-trljanje treba da bude poslednja procedura tokom tretmana, jer u suprotnom koža može biti iritirana ako se nakon toga primenjuju drugi manualni metodi.

MA – KLIZANJE

Stavi palmarnu stranu palcem ili oba palca jedan do drugog na kožu i onda klizi palcem napred-nazad i levo-desno duž zakrivljenih telesnih linija. Primeni umerenu i podjednaku snagu tokom tretmana. Ovaj metod se cesto upotrebljava na želudcu, glavi, licu, i rukama kao kombinovani metod sa drugim za glavobolju, vrtoglavicu, omamljenost, ukocenost šaka. Ima funkciju razbistravanja glave, ociju i dilatiranja krvnih sudova.

CUO – IZVIJANJE DLANOVIMA

Stavi dva dlana nasuprot na obe strane ekstremiteta ili grudnog koša i tada brzo trljaj ekstremitet ili grudni koš u suprotnim pravcima dok pomiceš obe ruke gore-dole duž ekstremiteta ili grudnog koša. Ovaj metod se uglavnom primenjuje na gornjim ektremitetima. On deluje harmonizirajuce na životnu energiju i krv, poboljšavajuci cirkulaciju meridijana i relaksirajuci muskulaturu.

NIAN – IZVIJANJE PRSTIMA

Uhvati mali zglob ruke ili noge ili uhvati malo kože na odgovarajucem mestu tela izmedju jagodica kažiprsta i palca i izvijaj brzo. Ovaj metod je uglavnom indiciran kod bola, otoka i rigiditeta falangealnih zglobova, jer ima funkciju uklanjanja tegoba u zglobovima i ojacavanju cirkulacije vitalne energije i krvi.

TANJIN – PODIZANJE

Uhvati izmedju prstiju i onda cvrsto potegni snop pljosnatih mišicnih niti ili tetivu sa palcem i kažiprstom na nekoliko sekundi, onda iznenada otpusti da se vrate natrag, kao što se tetiva na luku vrati kada se poslije zatezanja otpusti. Ovo je jak metod (manipulacije – op.pr.), koji se može primeniti samo jednom ili dvaput na lokalnim mišicnim vlaknima tokom tretmana. Nakon ovog metoda obicno sledi ROU-stacionarni kružni pritisak, ili MO-kružna masaža da bi se uklonila jaka senzacija koju ovaj metod uzrokuje. Metod uzrokuje relaksaciju meridijana i poboljašava cirkulaciju vitalne energije i krvi. TANJIN-metod podizanja je obicno indiciran kod reumatskih bolova i kontrakture mišica i tetiva Napomena: Metodi 12 i 13 se smatraju jakim metodama. U kineskoj medicini znak Jin odnosi se na meka tkiva, ukljucujuci tetive, ligamente, mišice, fascije, gotovo sve što ima vlaknastu strukturu. TAN ima znacenje podizanja, kao kad se zateže tetiva na luku. Prema tome, kod TANJIN tehnike podižu i spuštaju se vlakna mekod tkiva. FEN znaci trzati, kao što se trza žica na gitari. Prema tome FENJIN znaci trzajuci pokret uspravno na pravac pružanja vlakana mekih tkiva, tako da se vlakna mekih tkiva razvlace uspravno u odnosu na njihovu longitudinalnu osovinu.

FENJIN – TRZANJE

Trzaj tetivu, ligament, nerv ili mali snop mišicnih vlakana uspravno na njihov tok, uglavnom vrhom palca ili kažiprsta i srednjeg prsta. Ovo je takodje jak manuelni metod. Tokom jednog tretmana pravi se samo jedan ili dva trzaja na istom mestu na telu. Ovaj metod ima funkciju uklanjanja obstrukcije meridijana i zaustavljanja bola. Zbog toga se vecinom primenjuje za tretman bolova, ukocenosti, ogranicenja pokretljivosti vrata, ramena i ekstremiteta, posebno za razdvajanje adhezija mekih tkiva.

PAI – TAPŠANJE

Tapši odredjeni deo tela sa dlanom pri cemu su prsti sastavljeni, metakarpofalangealni zglobovi lagano povijeni, tako da se formira udubljenje na dlanu. Ovaj metod se cesto upotrebljava na ramenima, ledjima, lumbosakralnom predelu i lateralnom aspektu donjih ekstremiteta. PAI-tapšanjem, može se uzrokovati lokalna kongestija, cime se poboljašava lokalna cirkulacija krvi. Može se primenjivati za tretman reumatskog bola, lokalne disestezije i mišicnog zamora.

JI – UDARANJE

Udaraj po zadnjoj strani ramena ili lumbosakralnom predelu dorzumom šake pri cemu je rucni zglob ukocen, dok pacijent sedi uspravno. Indicirano je kod otoka i ukocenosti ekstremiteta uzrokovanih poremecajima cervikalne ili lumbalne kicme. Udaraj po stražnjici ili lateralnoj strani donjih ekstremiteta krajem dlana, ili ularnom ivicom dlana. Prsti su lagano savijeni a rucni zglob i dlan ispravljeni, dok pacijent leži na strani, sa laganom fleksijom u kuku i kolenu. Ovaj metod treba primenjivati na debelim slojevima mišica, a ne na koštanim kondilima. Indiciran je kod išijasa, povreda mekih tkiva lumbosakralnog predela, kao i bolova i ukocenosti donjih ektremiteta. Kuckaj na glavi, ledjima, ili akupunkturnim tackama sa vrhovima ispruženih prstiju. Primenjena snaga treba da bude mala, sa bržom frekvencijom. Metod ima sedativno dejstvo i može poboljšati cirkulaciju krvi. Zbog toga se ovaj metod dosta cesto upotrebljava kod glavobolja i nesanica.

ZHEN – VIBRIRANJE

Vibriraj visokom frekvencijom akupunkturne tacke ili odredjeni deo tela prstima ili dlanom. Vibracije treba ciniti staticnom silom podlaktice i šake. Ovaj metod se uglavnom primenjuje na grudima i abdomenu za prestanak bola, osecaja nadutosti, ili disperzije.

DOU – TREŠENJE

Drži distalni kraj gornjeg ili donjeg ekstremiteta i tresi ga kontinuirano, sa malom snagom i malom aplitudom, dok tražiš od pacijenta da se potpuno opusti. Ovo trešenje se vrši labavo valovitom vucom koja se na taj nacin može širiti kroz deo normalnog obima kretanja u proksimalnom zglobu. Tokom provodjenja DUO-trešenja, pacijent treba da ima osecaj labavosti u zglobovima. Metod se može upotrebljavati na ekstremitetima i na lumbalnoj kicmi, a uglavnom se primenjuje na rukama. Trešenje poboljšava i cini glatkijim pokrete zglobova, te procišcava obstrukciju meridijana. Uglavnom je indikovano kod funkcionalnih poremecaja ramena i ekstremiteta, te dislokacije vertebralnih zglobova.

BA – VUCA

BA znaci vucenje, koje se uglavnom primenjuje na vrat, ramena, struk, gležanj, rucni zglob i prste. Primenjena sila treba da bude stabilna i kontinuirana, a nagla i snažna primena sile mora se izbegavati. Pravilnoj snazi i pravcu vuce mora se posvetiti posebna pažnja, inace tretman nece biti efikasan, ili mogu uslediti nepoželjne posledice. BA – metod vuce se u TUINA terapiji obicno kombinuje sa YAO – rotacionim metodama za tretman poremecaja ekstremiteta, adhezija i kontrakture mekih tkiva, kao i za lagane dislokacije malih zglobova.

YAO – ROTACIJA

Ovo ukljucuje pasivnu rotaciju vrata, struka, ramena, kuka ili zglobova ekstremiteta unutar normalnog fiziološkog problema. Pokret mora biti nežan i odmeren, sa amplitudom koja se postepeno povecava. Posebna pažnja mora se obratiti na ogranicenje u pokretljivosti zglobova koje tretiramo, tako da se amplituda YAO-rotacionog pokreta odredjuje individualno zavisno od patološkog stanja. Funkcija YAO-rotacije je da aktivira cirkulaciju životne energije i krvi, omoguci gladak pokret zglobova, oslobodi adhezije da bi se poboljšali pokreti zglobova. Vecinom se upotrebljava za lecenje bola i ogranicene pokretljivosti cervikalne i lumbalne kicme i zglobova na ekstremitetima.

ĐI – ĐO

ĐI – ĐO je veština kojom se, pritiskajuci na odredjene tacke tela, na neškodljiv i svakom pristupacan nacin, može pomoci sebi i drugome u otklanjanju bola i drugih tegoba koje prate poremecaje u psihofizickoj ravnoteži. Ova tehnika akupresure primenljiva je u prvom redu na organizme koji su u osnovi zdravi, te se ne može smatrati potpunom zamenom uobicajenih metoda prve pomoci. Predostrožnost kojom uzimamo lekove bez neophodnog recepta u slucaju lakših neugodnosti, neophodna je u pravilnom korišcenju ove, poreklom stare ali do danas neosporene tehnike samopomoci, kojom se koristi tri cetvrtine stanovništva sveta. Ukoliko se pritiskom na odredjenu tacku tela ne postigne ni privremeno željeni efekat, potrebno je smesta se obratiti lekaru, jer se verovatno ne radi o trenutnom vec o ozbiljnom poremecaju. PRVA NAMENA - ĐI-ĐO tehnike je zamena za lekove koji se mogu nabaviti u slobodnoj prodaji, bez recepta. DRUGA NAMENA - ĐI-ĐO tehnika je prva pomoc u (krajnjoj nuždi) iznenadnoj i nepredvidjenoj opasnosti; ili dodatak prvoj pomoci po merilima moderne medicine. Primenjena je jednom ili u ogranicenom broju pokušaja, ova namena se ne može smatrati zamenom za uobicajenu prvu pomoc i lekarsku intervenciju.

NACIN PRITISKANJA

Snagom pritiska od oko 10 kg stimulisati tacku u pravcu suprotnom kretanju kazaljke na satu. Pritiska se temeljito, tako da se koža pokrece zajedno sa mestom stimulacije, u trajanju od 15 do 20 sekundi, a zatim se postupak ponavlja na istom mestu druge strane tela. Ukoliko se oseca da snaga pritiska kažiprsta nije dovoljna, poslužiti se palcem, zglobom nekog prsta ili pomagalom. Ako ste pogodili pravu snagu nece se pojaviti modrice kao rezultat predubokog pritiska, izuzet kod zaista osetljivih tkiva. U pocetku primenjivanja ĐI-ĐO tehnike može se javiti strah od nanošenja bola samome sebi, što ce povecati nadraženost predela stimulacije. U prevazilaženju ¨pocetnicke treme¨ pomoc i podrška bliske osobe je dobrodošla. Odmah nakon smanjenja osecaja bola, nelagodnosti ili tegobe zbog kojih ste vršili pritisak na odredjenu tacku, treba prestati sa stimulacijom, te nema potrebe da se koriste ostale tacke kad simptom nestane. Ukoliko se osecaj tegobe pojaca, opustiti se još više i tek tada ponoviti tehniku, naravno na tackama sa obe strane tela, kao što je i pre navedeno. Ako se bol pojavi na odredjenom delu, potrebno je taj deo tela odmoriti nakon korišcenja ĐI-ĐO tehnike i tek potom se poslužiti njime, kako se naglim pokretima ne bi narušila tek uspostavljena bioenergetska ravnoteža. Kako je vec naglašeno, tacka ima svoj par u skladu sa prirodnom simetrijom tela, te obe moraju biti stimulisane približnom snagom i na isti nacin, bez obzira da li se pocelo na levoj ili desnoj strani. Praksa ce ubrzo otkriti da tegobe brže nestaju ako pritiskate jednu od tih strana pre druge te u tom smislu treba izvršiti individualni izbor. Retke su situacije u kojima je neophodno vršiti pritisak na više tacaka nabrojanih uz odredjenu tegobu. Ipak, ukoliko se desi tako, treba stimulisati, uz prekid, prvu navedenu tacku, a zatim ostale. Nacin na koji ĐI-ĐO tehnika deluje na telo može se uporediti sa tehnikom davanja komandi savršenoj mašini pokretanoj bioenergijom. Pritiskom na odredjene tacke delujete na servomehanizam – organe u cilju otklanjanja neregularnosti i uspostavljanja ravnoteže. Prema tradicionalnoj teoriji Dalekog Istoka, ova najsavršenija mašina (telo) ima ogranicen funkcionalni kapacitet (dužina života) koji se može produžiti (medicina) ili dramaticno skratiti (prevremena smrt). Loše održavanje (nepravilna ishrana, neredovna aktivnost, nezdrav nacin života), menjaju tok bioenergije što pospešuje pravovremenu koroziju (bolest). Tehnika ĐI-ĐO je jedan od nacina podešavanja toka bioenergije u organizmu. Ako je akupresura bila uspešna, brzo ce nestati bol i tegobe. Telo ce se osloboditi napetosti koje nekada nismo ni svesni, a koja je cesto pracena površnim disanjem, oslobadjanjem gasova ili drugih neugodnosti. Osecaj tegobe se može i vratiti ali ne u tako snažnom obimu. Tada treba ponoviti pritiskanje prve tacke koja je donela olakšanje. Vreme izmedju nekoliko izvodjenja tehnike treba tako podesiti da omoguci tri do cetiri pritiskanja iste tacke, nakon cega dalje stimulisanje nece biti potrebno. Jasno je da teži i hronicni slucajevi oboljenja nece imati ovakav tok. Što je zdravstveni problem ozbiljniji, to ce tehnika pritiskanja imati manje uspeha, te se preporucuje njeno izvodjenje odmah kada se tegobe osete.